Vision og Mission

Vision

Normaliserede priser, hvor Ørestad får samme vilkår for beboer-licenser og parkering generelt, som for eksempel blå zone i brokvarterene.

Mission

Den primære mission er at påvirke Københavns kommunalpolitikere, så der skabes politisk fundament for at normalisere priserne for beboerne og parkeringen generelt i Ørestad. Når det sker ophører forskelsbehandlingen af kommunens borgere! Københavns kommune ejer som bekendt 95 %
af By & Havn I/S, der jo har monopol parkeringen i Ørestad.

Sekundært kan Statens 5 % ejerandel også være et påvirkningspunkt, men dette er sekundært, da ejerandelen er symbolsk.

For at kunne yde en effektiv politisk påvirkning er det nødvendigt at have bred opbakning i lokalsamfundet.

Derfor er det også en mission at engagere beboerne i Ørestad, så parkeringsproblematikken kan blive en del af den generelle byudviklingsdialog.