Persondatapolitik & Cookies

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne registrere dit medlemskab. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig på Mail eller SMS, hvis vi har brug for det.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid udelukkende sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles i overensstemmelse med Persondataloven.

Personoplysningerne registreres hos Ørestad Parkerings Forening og opbevares i 5 år regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår, hvor handlen er gennemført. Derefter slettes oplysningerne.
Oplysningerne gemmes i henhold til Bogføringslovens § 10. Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og i henhold til dine rettigheder som bruger. 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og/eller opbevares elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Bestyrelses medlemmer for Ørestad Parkerings Forening har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på Ørestad Parkerings Forening er IT gruppen.

Som registreret hos Ørestad Parkerings Forening har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du i følge Persondataloven. Henvendelse i den forbindelse skal rettes til Ørestad Parkerings Forening via e-mail info@orestadsparkeringsforening.dk

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Den er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk, der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende, der kan gøre skade på din computer.
Læs eventuelt mere om Cookies på www.cookiecentral.com.
På https://www.orestadsparkeringsforening.dk anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, for at din oplevelse som kunde kan blive forbedret. Det er en teknisk funtionalitet,der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering