Om Foreningen

Formål

Foreningens formål er at være en interesseorganisation for beboere, forretninger og virksomheder i Ørestad/Københavns Kommune, postnummer 2300, som ønsker at opnå fair parkerings vilkår i Ørestad, herunder er det særligt foreningens formål at arbejde for at p-afgifter og p-udgifter i Ørestad området nedsættes, således at p-afgifter og p-udgifter svarer til, hvad der opkræves i andre områder af Københavns Kommune eller andre større byer. Baggrunden for etableringen af foreningen er således blandt andet at der i Ørestaden opkræves p-afgifter og p-udgifter, som væsentligt overstiger, hvad der opkræves i andre dele af Københavns Kommune.

Det er således også foreningens formål at arbejde målrettet for at By & Havn I/S, som forestår opkrævningen af parkerings udgifter i Ørestaden, nedsætter disse udgifter til et rimeligt og pas-sende niveau, svarende til hvad der er gældende i Københavns Kommunes øvrige områder.

Foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til By & Havn I/S, Københavns Kommune, Staten og andre myndigheder med henblik på at fremme det ovennævnte formål. Foreningen vil anvende såvel politiske som juridiske tiltag, herunder om nødvendigt gennemførelsen af klagesager eller retssager mod myndigheder eller By & Havn I/S, for at varetage medlemmernes interesser i forhold til ovennævnte formål.

Foreningen skal endvidere varetage medlemmernes og foreningens interesser i forhold til offentligheden, herunder ved at fremme offentlighedens kendskab til foreningen og dens formål, for eksempel via pressen og andre medier.