Ørestad & Parkering historik

I 1999 var den oprindelige plan med Ørestad at der skulle være Over 20000 p pladser, 20-25 p-huse i 8 etager højde, anlægge park and ride p pladser

Som  artiklen fra jyllands posten, viser at man tiltænke at P huse i Ørestad skulle bruges af pendlere der skal ind i byen. Parkere her og tage metro/tog ind i byen.

Dette ville have løst trængselsproblemer i centrum af byen og Ørestad gav mulighed for at bygge infrastruktur der kunne supportere denne model.

I 2002 foretog trafikrådet en trafikanalyse af Ørestad og formål med denne strategi er at reducere trafik og trængsel i København. Måden dette skulle gøres var at indføre maksimumsnormer Dvs. der er fastlagt et maksimalt antal parkeringspladser pr. bolig/erhvervsareal. Denne undersøgelse understreger også at denne metode er ny i Danmark og ikke brugt før.

Parkeringsafgifter er således et effektivt middel til at regulere trafikmængderne i et givet område, men de skal udbredes til meget store områder, før de vil have en stor effekt for trafikmængderne generelt.

Opførsel af boliger i Ørestad begyndte tilbage 2007 og på dette tidspunkt eksisterede By & Havn ikke.

I 2007 hed det Ørestadselskabet  og Ørestadsselskabet var ejet af Københavns Kommune (55%) og staten (45%) ved trafikministeren. Dette selskab blev opdelt i to selskaber, Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet I/S( By & Havn).

By & Havn ejes af Københavns Kommune (95%) og staten (5%).[1] Tidl. overborgmester Jens Kramer Mikkelsen er administrerende direktør for selskabet.

I 2007 stod  en af de første boligblokke Cityhusene  færdig. Boligerne blev solgt som projekter ca. 2 år tidligere.

Byggeriet blev opført i 2 faser og dem der købte i fase 1 fik tilbudt at købe en permanent parkeringstilladelse til et vis beløb. Denne mulighed fik dem der købte i fase 2 ikke. Ifølge daværende ejendomsmægler var denne ordning også tilbud i Copenhagen Golfpark. Men ikke tilbuft resten af Ørestad borgere, det er vist det man kan kalde forskelsbehandling.

Ved salg af lejligheder var holdning fra ejendomsmæglere også at man ville få en beboer license på lige fod med alle andre i København.

Hvis p priser er kendt på forhånd ifølge By & Havn, hvorfor er der så behov for flere P-løsningsmodeller ?

Hvorfor er der denne uoverensstemmelse mellem hvad By & Havn påstår og hvad ejendomsmægler siger ?

Efter som jeg købte lejligheden i Fase 2 begyndte jeg at undersøge forhold og jeg tog kontakt til daværende Ørestadselvskabet og spurgte ind til det med P Priser. Fordi en fremtidig pris på 945 pr måned lød helt absurd.

Efter en længere telefonsamtale fik jeg at vide de P-huse der ville blive opført ville være fuldautomatisk, hvor bilen ville “forsvinde” ned i jorden. Og med denne løsning ville ens bil være dækket af deres forsikring. Plus du kunne være sikker på ingen kunne komme til at lave hærværk eller stjæle fra bilen. Dette kunne derfor være med til at gøre ens bilforsikring billigere.

Med viden omkring den kommende løsningsmodel hvor ens bil ville stå trygt og godt plus lidt besparelse på forsikring, kunne prisen på de 945 måske være fair nok, fordi service ville være i top.

I Mellemtiden sker så det at selskabet nedlægges ca. 4-6 måneder senere og nu hedder det By & Havn og så begynder det stor P Cirkus.

Den første P-løsning der tilbydes, er at vi kan betale ca 400 kr om måneden og så skal vi parkere på Fields udendørs p-areal mens det første P hus bag gymnasiet bygges.

Allerede her kan man hurtigt se at den model som blev fortalt om langt fra ligner det der er bygget. P hus bag Ørestad gymnasium bliver færdig og man får mulighed for at parkere her.

P huset var langt fra det der blev lovet, ingen automatisk p-anlæg, ingen overvågning eller andet der kunne hjælpe med tyveri/hærværk, fik stjålet nummerplader her 2 gange.

Plus ved at man siger Ja til at parkere i P-huset underskriver man på samme tid, at man parkere her på eget ansvar.  Dvs. ingen forsikring fra By & Havn der kan hjælpe med at reducere ens egne forsikrings omkostninger.

Ens bil står bestemt ikke trykt og godt. Der dannes også hurtigt meget fugt og vand der løber ned af væggene. Hvordan kan sådan et serviceniveau være 945 kr værd ?

Opførsel og problemer virker som problemer nogen med ingen erfaring med P-huse ville lave.

Det næste P-hus der bygges er den der ligger på Edvard Thomsens Vej. Dette hus bliver heller ikke fuldautomatisk, fugt problemer og vand problemer er reduceret men ikke løst.

Men overvågning og forhindring af hærværk sker der intet ved, motorcykler bliver stjålet, biler får stjålet alle hjul og efterlades på mælkekasser og selvfølgelig har man på samme tid RIGTIG gode chancer for buler i bilen efter en person ved siden af skal ind i hans bil. Der er regler for hvor brede P-båse skal være som kan læses her.

Plus den dalige vedligeholdelse af P-hus sætter beboere stort spørgsmåltegn ved. Når det er vinter og der er is på kørerbanen incl rampen op i p-huset. Så er det her man lægger salt ud således at bilerne rent faktisk kan komme op og ned af rampen. Men her kommer By & Havn også til korte, de skal have henvendelser fra bilister før der sker noget. Plus der er stor tvivl om hvem der har ansvar for at salte udenfor på fortorv rundt om p huset på Edvard Thomsens Vej. 

Efter at Edvard Thomsens Vej P-hus nu står færdig bliver alt terræn parkering i Ørestad City inddraget og det eneste sted man kan holde er i P-huse eller kort tids p-pladser.

På dette tidspunkt er prisen også steget til ca 700 kr om måneden. Rigtig mange bilister vælger at parkere på Kongelundsvejen af ren desperation og i nærheden af det kollegie der ligger i nærheden. Der går ikke længe før der indføres 2 timer p – zoner i disse områder.

Dvs nu kan bilister kun vælge Kongelundsvejen som er 1+ km fra Ørestad eller betale for den dyre P-plads i P-huset.

På dette tidspunkt er P-hus i Ørestad syd også blevet opført og By & Havn har lavet samme løsning, nedlæggelse af alt terræn parkering som kun giver mulighed for P-hus parkering.

Priserne er nu også steget til 945 kr om måneden.

Der er så enkelte beboer der i desperation parker ved naturcenteret p plads. Der går ikke længe før der indføres en P-zone med 6 time parkering her også.

Noget tyder dog på denne regler mest gælder for dem der bor I Ørestad. Hvis man kommer langvejs fra er der noget der tyder på denne regel ikke gælder. En besøgende til en beboer i Ørestad havde en samtale med en P-vagt der gik herude og ud fra den samtale var det klart at restriktion kun beregnet for Ørestad borgere og ikke dem der kommer i naturcenteret.

Politikerne har nu  også valgt at ændre lokalplan i Ørestad Syd således at de bygninger der ligger her rent faktisk får parkeringskældre. Plus antal plader øges også i forhold til etageareal m3 fra 200 til 150 m3. Med disse ændringer er der også noget der tyder på politikerne selv kan se den model der er blevet lavet i resten af Ørestad ikke virker.

Hvad med at få stoppet dette eksperiment og gøre forhold tålelige for alle dem der bor og arbejder i Ørestad ?

Konklusion

Det oprindelige formål med parkering i Ørestad var at reducere trængsel og biltrafik i indre københavn, ved at indføre en ny parkeringspolitik. Desværre er resultat i dag denne model er vendt på hovedet og bidrager i stedet til trængsel i indre by. Det er pt billigere at parkere nærmere centrum end det er i Ørestad.

Det eneste argument der er for denne model er at Ørestads beboere penge kan jages med stor iver af Københavns kommune via By & Havn.

Men hvorfor er det kun Ørestad og andre nye områder ?

Er vi alle ikke i samme kommune ?

Betaler vi ikke også til de fuldautomatiske anlæg i indre by som lejes ud til 740 kr om året . Så hvorfor skal der være den store forskel ?

Hvorfor ikke gøre forhold ens for alle borgere i samme kommune ?

Ørestad parkerings Forening  har svært ved at se rimeligheden i dette.
Det er det, vi kæmper for at ændre!