Hvis er ansvaret

By & Havn ejes af Københavns Kommune (95%) og staten (5%).[1] Tidl. overborgmester Jens Kramer Mikkelsen er administrerende direktør for selskabet. I en længere årrække har borgere i Ørestad klaget over parkeringspriser i Ørestad. Og normalt når man er utilfreds henvender man sig til dem der har solgt varen. Men for By & Havn er...

This content is for Aktivt medlem members only.
Log In Register