FRYGTER PARKERINGSKAOS VED NY ROYAL ARENA

Se indslag på TV2 Lorry

TV2 Lorry Artikel på Området

Fra artikel:
Beboere i området frygter et total parkeringskaos, når Royal Arena åbner i Ørestad næste år.

Op til 80 gange om året vil der være arrangementer med med op imod 15.000 gæster i arenaen.

Men der er ikke bygget parkeringspladser, fortæller Ekstra Bladet lørdag.

Det får Kirsten Lindberg Andersen, formand for Ørestads Parkeringsforening, op i det røde felt:

– Det er fuldstændig latterligt at bygge sådan et projekt uden parkeringspladser, siger hun til avisen.

– Jeg spurgte arkitekten i arenaen, hvor parkeringspladserne var, og så sagde han, at der ikke var bygget nogen. Da jeg så spurgte ham, hvor folk så skulle holde, sagde han, at det måtte blive på de 4.500 parkeringspladser, der er i forvejen.

I Ørestad må man kun holde 30 minutter på gaden.

Hovedparten af parkeringen foregår i parkeringshuse. Og de pladser, der er, bliver allerede rigeligt brugt af beboerne i området.

– Når vi kommer hjem i vores biler, når der er et stort arrangement, kan vi ikke få nogen plads, og så får vi bøder, fordi vi er nødt til at holde på gaden, siger Kirsten Lindberg Andersen.

Arena CPHX, der står bag projektet, afviser kritikken.

Bestyrelsesformanden, Bent Frank, siger til avisen, at man regner med omkring 1500 biler, når der er 15.000 mennesker i arenaen. Og de kan benytte sig af de eksisterende pladser tæt på arenaen.

Ny forening vil have p-prisen ned i Ørestad

PARKERINGSPRISER. Sammen med andre Ørestadsbeboere vil Kirsten Lindberg Andersen have politikerne på Københavns rådhus til at nivellere parkeringspriserne i Ørestad med prisen for beboerlicenser i det øvrige København.

AF HANNE BJØRTON
hab@minby.dk

ØRESTAD: »Hvis du tager metroen tre stop væk herfra, betaler københavnerne 730 kroner om året for en beboerlicens til parkering. Vi, der bor i Ørestad, er også københavnere, men vi betaler 11.500 kroner om året for at få lov at parkere tæt ved vores bolig,« siger Kirsten Lindberg Andersen.
Præcis dette er grundlaget for den nye Ørestads Parkeringsforening, som hun har stiftet sammen med Henrik Skovhus Poulsen, Pia Overgaard Nielsen og Kim Thorsen.

Gennem flere år har de ytret deres utilfredshed med, at man i Ørestad Syd betaler 833 kroner om måneden og i Ørestad City 954 kroner om måneden for at kunne parkere i By og Havns parkeringshuse eller p-pladser i terræn.

Københavnere i City og brokvarterernes p-zoner kan for 730 kroner om året købe en beboerlicens, der giver mulighed for at parkere tæt ved boligen.

Foreningens målsætning er at få priserne på parkering i Ørestad ned på samme niveau som i det øvrige København. I første omgang via en dialog med politikerne på rådhuset.

»Lykkes det ikke, vil vi i samarbejde med vores advokat stævne By og Havn for at få nedsat parkeringsudgifterne i henhold til Aftaleloven, men en retssag er ikke målet i sig selv – vi vil hellere opnå det via en politisk løsning,« siger Kirsten Lindberg Andersen.

Taler kun Indre Bys sag
Hun har selv flere gange forsøgt at få overborgmester Frank Jensen (S) i tale.

»Jeg har skrevet til ham for to måneder siden, og jeg fik svar fra sekretariatet, at jeg ville få svar inden for 10 dage, jeg har ikke hørt en lyd.«

Og da Frank Jensen i et debatindlæg i Amager Bladet i august fastslog, at teknik- og miljøborgmester Morten Kabells (Ø) forslag om at hæve prisen for beboerlicenser til 3.500 kroner om året ingen gang havde på jorden, provokerede det Kirsten Lindberg Andersen

»Jeg var i Lorry to aftener i træk, hvor han ikke var til stede, men jeg stillede ham spørgsmålet, om han også er borgmester for Ørestad? For han taler kun Indre Bys sag,« siger hun.

Foreningen finder det urimeligt, at de underjordiske parkeringsanlæg, blandt andet i Leifsgade på Bryggen og Under Elmene på Amagerbro, står til rådighed for københavnere med beboerlicens til 730 kroner om året.

»Det er grotesk med sådan en luksus – de anlæg har formodentlig en anlægspris, der er dobbelt så høj pr. p-plads som By og Havns pladser i deres p-huse. Det er så åbenlyst urimeligt, at parkeringsudgifterne, ifølge advokatfirmaet, formentlig vil kunne nedsættes af domstolene,« siger Kirsten Lindberg Andersen.

Nedgørelse af borgerne
Ørestad er – lige som Nordhavn – født med en særlig parkeringsordning, hvor gaderne holdes stort set fri for parkering, og hvor bygherrer friholdes for at betale en særlig byggeomkostning for typisk én parkeringsplads pr. 150 kvadratmeter bolig.

I stedet opfører By og Havn p-huse og midlertidige p-pladser i terræn og driver dem som privat parkering, hvortil beboerne kan købe sig plads.

»Det er en nedgørelse af borgerne – Københavns Kommune ejer 95 procent af By og Havn, men dækker sig ind bag, at det er et ’privat’ selskab, som så har monopol. Det synes vi, er for meget, og de kan som politikere bare gå ind sætte priserne ned,« siger Kirsten Lindberg Andersen

Amagerbladet 

Utilfredse bilister i Ørestad danner forening

acebook gruppen Ørestad Parkering bliver nu til en formel forening ved navn Ørestads Parkeringsforening. Målet er at føre en sag ved domstolene, for at stoppe forskelsbehandlingen af Ørestads bilister i forhold til bilisterne i resten af København. Foreningen vil bruge advokatfirmaet Ibfelt-Siebert til om nødvendigt at  stævne By & Havn for at få nedsat parkeringsudgifterne i henhold til Aftaleloven.

Nogle af deltagerne i facebook gruppen ‘Ørestad Parkering’ har igennem nogen tid været i drøftelser med et advokatfirma om det juridiske og politiske grundlag for parkeringsproblemerne i Ørestad. De går kort fortalt ud på, at folk med bil i Ørestad City og Ørestad Syd er tvunget til at købe en parkeringslicens til cirka 1000,00 kroner om måneden, for at kunne parkere i By & Havns parkeringshuse. Til forskel fra beboere i resten af København, som enten parkerer gratis på vejene eller betaler en beboerlicens for at have bil på cirka 1000,00 kroner – årligt.

Foreningen vil arbejde bredt for en lavere udgift til beboerlicenser for bilister i Ørestad. Men hvis kravet ikke imødekommes helt eller delvist, vil Ørestads Parkeringsforening indgå en aftale med advokatfirmaet Ibfelt-Siebert om at stævne By & Havn for at få nedsat parkeringsudgifterne – i henhold til Aftaleloven. Advokatfirmaet har allerede udarbejdet en undersøgelse af de juridiske og politiske muligheder i sagen.

“Advokaten har lagt et meget stort arbejde i undersøgelsen, uden at få honorar. Vi er nu klar med strategi og et grundlag for at gå videre, og det ser rigtig spændende ud,” siger Kirsten Lindberg Andersen fra Ørestad Parkering.

Næste skridt bliver at stifte en forening, som skal optræde som klienten for advokaten. Foreningens navn bliver ‘Ørestads Parkeringsforening’.

“Jeg håber mange vil melde sig ind, jo flere vi er om denne sag jo bedre. Det kan ikke være rigtig, at vi skal finde os i denne forskelsbehandling, vi syntes ikke det lyder rigtigt, så lad os nu se om der kan gøres noget ved det. Det vil under alle omstændigheder styrke vores fælles interesse at have en forening, som kan tale på vegne af beboerne i Ørestad, som bruger parkeringsfaciliteterne,” siger Kirsten Lindberg Andersen.

Man gå ind på Ørestads Parkeringsforening og melde sig ind, det koster kr. 100,00 som sendes til advokatens konto. Gebyret anvendes til etablering og til foreningens aktiviteter.

Ørestad Avisen

Kommunen gemmer sig bag sit eget selskab

Kirsten Lindberg Andersen er formand for den nye Ørestad Parkeringsforening. Her forklarer hun nærmere om foreningens formål:

Kirsten Lindberg, er det jeres mål at rejse en sag ved domstolene? Imod hvem? Og ved hvilken domstol?

“En retssag er ikke i sig selv et mål. Det er vores mål at få priserne for beboerlicenser i Ørestad ned på et niveau, der svarer til resten af kommunen. Og ja, hvis det ikke imødekommes helt eller delvist, så vil Ørestads Parkeringsforening indgå en aftale med advokatfirmaet Ibfelt-Siebert om at stævne By & Havn for at få nedsat parkeringsudgifterne i henhold til Aftaleloven.”

“Begrundelsen er, at By & Havn opkræver parkeringsafgifter, der er ca. 15 gange højere end prisen for tilsvarende beboerlicenser i nærheden, f.eks. Københavns Kommunes P-hus ”Under Elmene” – et P-hus der endda er ren luksus og formodentlig har en anlægspris, der er dobbelt så høj pr. p-plads som By & Havns pladser i deres P-huse.”

“Dette er så åbenbart urimeligt, at parkeringsudgifterne – ifølge advokatfirmaet – formentlig vil kunne nedsættes af domstolene. Forholdet skærpes af, at By & Havn udnytter en monopollignende stilling.”

“For at forberede en sådan eventuel sag vil foreningen, sammen med advokatfirmaet, indsamle fakta om priser, placering, markedssituation m.v., så en sag kan rejses hurtigt, hvis det vurderes nødvendigt.”

Det har tidligere været frarådet at starte en retssag, det bliver dyrt og langvarigt, siger man?

“Det har foreningen bekendt ikke tidligere været på tale at rejse en sag på dette grundlag.”

Hvad er det der gør, at I ikke tror på en politisk løsning mellem Københavns Kommune og By & Havn?

“Vi søger først og fremmest en politisk løsning, men det kan være svært, da kommunen via sin 95% indflydelse i og ejerskab af By & Havn netop udnytter at By & Havn er etableret som et privat selskab. Det vil sige at kommunen på den ene side økonomisk udnytter at By & Havn er et privat selskab, som kan skovle penge ind, og på den anden side – og som sidegevinst –politisk udnytter at By & Havn er et kommunalt selskab, som kan realisere en bilfjendtlig politik uden at politikerne direkte kan stilles til ansvar. De kan bare henvise til, at det er By & Havns bestyrelse, der følger selskabets lovgrundlag.”

“Efter foreningens opfattelse er det en god idé at Staten oprindeligt har lavet et selskab til at etablere en metro, men vi tror ikke på at det har været folketingspolitikernes hensigt at selskabet skulle fungere som et parkeringsselskab. Foreningen vil derfor, udover juridisk at undersøge mulighederne for at rejse en sag om prisniveauet, undersøge hele konstruktionen og forvaltningen af parkeringsvirksomheden i By & Havn blandt andet ved henvendelser til ministerier og andre myndigheder.”

“Efter foreningens opfattelse er den eneste løsning, at By & Havns parkeringsvirksomhed lægges ind under Københavns Kommunes parkeringsvirksomhed – hvilket jo burde kunne realiseres lynhurtigt og uden problemer, da kommunen allerede ejer 95% af anlæggene. Når dette er sket kan politikerne så bestemme de parkeringspriser de vil, men så kan de ikke gemme sig bag en bestyrelse i et selskab, de selv ejer, og må så stå åbent frem og forsvare de uhyrlige prisforskelle.”

Vi siger tak til Kirsten Lindberg Andersen, formand for Ørestad Parkeringsforening

 

Indlæg Ørestad Avis