Nyt om de fire damers stævning af Københavns kommune, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt By & Havn

Kære medlemmer!

På vegne af de fire damer kan Ørestads Parkeringsforening meddele, at sidste stævning mod By og Havn nu ligger i Byretten.

Desværre vil der pga Corona krisen foreligge yderligere forsinkelse på datoen for retssagens start, når datoen er på plads vil der blive orienteret.

Generalforsamlingen iht vores vedtægter skulle foregå sidst i april.
Pga Corona krisen må bestyrelsen meddele, at vi afventer til krisen ophører.

Bestyrelsen ønsker jer alle en God Påske og pas på jer selv🌷

Stævningen – og den igangværende stævning af Københavns kommune og Økonomi- og Indenrigsministeriet – kan ses nedenfor.

Stævning By & Havn IS – anonymiseret Stævning Kbh kommune og Økonomi- og Indenrigsministeriet – anonymiseret

Nyt fra skatteministeren

I november 2017 besøgte skatteminister Karsten Lauritzen foreningen for at høre nærmere om vores udfordringer med parkeringspriserne i Ørestad.

Ørestads Avis skrev om begivenheden her:

Vi har nu fået skriftligt svar fra ministeren, og han har samtidig sendt svaret til overborgmester Frank Jensen med en opfordring til at gøre noget ved situationen.

Læs brevene her:

Svar vedr. parkering i Ørestad

Brev til Frank Jensen vedr. parkering i Ørestad

Vi kan samtidig oplyse, at vi fortsat afventer svar fra Civilstyrelsen på de fire gæve damers ansøgning om fri proces.

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

I henhold til § 6 i foreningens vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling til afholdelse

 

Tid: Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00-21.00

Sted: Mødelokalet i Stævnen, Robert Jacobsens Vej 101, 2300 København S.

 

Dagsorden i h.t. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens årsberetning
 3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

 1. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter

Kirsten Lindberg Andersen, Pia Overgård Nielsen og John Hansen genopstiller som bestyelsesmedlemmer.

Vagn Køhler, Jørgen Steen og Aase Drescher genopstiller som suppleanter til bestyrelsen.

 1. Eventuelt

 

Bestyrelsens skriftlige beretning, inkl. bilag, vil blive lagt op på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Alle der har betalt indmeldelsesgebyret på min. 200 kr. via MobilePay eller via Hjemmesiden senest den 20. april 2018 er stemmeberettigede.

 

Vel mødt.

 

Med venlig hilsen

Ørestad Parkeringsforening

v/Kirsten Lindberg Andersen

Indkaldelse til generalforsamling 24. april 2018

I det tidligere publicerede regnskab var der desværre indsneget sig en copy/paste fejl, hvorfor et revideret regnskab nu er tilgængeligt.

2017 revideret regnskab Ørestads Parkeringsforening

De Konservative stiller forslag om nedsættelse af parkeringsafgiften

Når Borgerrepræsentationen holder møde torsdag 22. juni skal de behandle et forslag  fra de Konservative, med Venstre som medstiller, om nedsættelse af parkeringsafgifterne i Ørestad og Nordhavn.

I dette indslag fra mandag 19. juni udtaler Jacob Haugaard fra Socialdemokraterne at “når man har valgt at bo et sted hvor der er P-huse og man jo betaler for at have sådan nogle P-huse kørende, så er det jo dyrere end steder hvor der bare er gadeparkering” og  “boligernes parkering er noget private selv skal betale, det er reguleret i lovgivningen“.

Det er jo korrekt, at man vælger at bo et sted, men Jakob Hougaard forholder sig i dette indslag ikke til, at By og Havn har et forventet driftsoverskud på parkering på 70 millioner i 2017. Eller hvad disse penge bliver brugt til.

Til historien skal nævnes at parkering, i henhold til lokalplanen, ikke må ske i gadeplan, hvorfor der er opført parkeringshuse – der jo ejes af By og havn (som er ejet 95 % af Københavns kommune og som har monopol på at drive parkering)

Spørgsmålet er så, er ligningen korrekt: Lokalplan + 95 % kommunalt ejet selskab + Monopol = Pengemaskine?

 

Hvad betyder det om det er en pengemaskine eller ej?

I følge en artikel på Altinget.dk siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) at “Betalingsparkering skal ikke være pengemaskiner for kommuner...” “Det er et princip, der handler om, at bilisterne ikke skal betale til andet end trafikale investeringer. Parkering skal ikke være en ekstraindtægt for kommunerne.”

Hvis det i realiteten er en pengemaskine, hvad betyder det så iht. reglerne for modregning i statstilskud?

Skal Københavns kommune så betale mere end de 80 millioner der allerede modregnes tilbage til staten*?

Eller vil de Københavnske politikere vælge at sætte prisen på parkering ned for at “lade driften hvile i sig selv”?

 

Mødet hos Borgerrepræsentationen på torsdag starter kl. 16:00, men forslaget om nedsættelse af parkeringsafgiften er i den sene del af agendaen – ca. kl. 17:00. Bestyrelsen deltager for at følge sagen.

 

Til eftertanke

*På landsplan blev der modregnet 102 millioner kroner i 2016, hvorfra Københavns kommune stod for 80 millioner. I førnævnte artikel fra Altinget kalder Morten Kabell det: “Det er en konfiskationslov. Det er jo staten, som utilbørligt konfiskerer nogle af kommunernes penge.”

Men det er åbenbart OK at stifte en selskab man ejer 95 % af og så have monopol på at opkræve parkeringsafgifter, eller?

Er du endnu ikke medlem af Ørestads parkeringsforening, var det måske værd at overveje… nu?

Er parkeringspolitikken i Ørestad ulovlig?

Det mener Ørestads Parkeringsforening den er!

Som de fleste ved, har der gennem noget tid været arbejdet på at afdække vores situation med hjælp fra en advokat. Resultatet af dette arbejde blev gennemgået på generalforsamlingen 25 april 2017. Referatet kan læses her.

Den politiske redegørelse er, under overskriften Orientering om mulige ulovlige forhold vedrørende By & Havns parkeringsvirksomhed, sendt til:

 • Transport-, Bygnings- og Boligministeren,
 • Økonomi- og Indenrigsministeren,
 • Overborgmesteren i København,
 • Medlemmerne af Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, og
 • Medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentations Teknik- og Miljøudvalg.

At fremsendelsen sker nu skyldes at det er netop nu budgetforhandlingerne for 2018 er i gang og at der fra regeringens side er interesse i at stoppe kommunernes brug af betalingsparkering som pengemaskiner, som det blandt andet fremgår af denne artikel: http://www.altinget.dk/artikel/regeringen-klar-til-indgreb-parkering-maa-ikke-vaere-kommunal-pengemaskine.

 

Kommunalvalgkampen er så småt ved at komme i gang.

Det kunne ses på Dragør kræmmermarked, hvor flere politiske partier havde boder, det kan ses på Folkemødet på Bornholm og det vil kunne ses i Ørestads parkeringsforenings arbejde frem mod valget!

Det er NU vi skal stå sammen for at påvirke politikerne, så har du ikke meldt dig ind, så gør det gerne nu!

Du kan tilmelde dig her: https://www.orestadsparkeringsforening.dk/produkt/medlemsskab/

 

Valgmøde i november – kom og giv din mening til kende!

Allerede nu kan vi bekendtgøre at der afholdes valgmøde om parkeringsforholdene 9. november 2017 på Ørestad skole – så sæt kryds i kalenderen og giv din mening til kende over for politikkerne.

P.s. Der er god tilslutning fra alle partier, dog har vores Overborgmester, Frank Jensen, ikke overblik nok over sin kalender til at kunne give tilsagn om at møde op…?