Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

I henhold til § 6 i foreningens vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling til afholdelse

 

Tid: Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00-21.00

Sted: Mødelokalet i Stævnen, Robert Jacobsens Vej 101, 2300 København S.

 

Dagsorden i h.t. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens årsberetning
  3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

  1. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter

Kirsten Lindberg Andersen, Pia Overgård Nielsen og John Hansen genopstiller som bestyelsesmedlemmer.

Vagn Køhler, Jørgen Steen og Aase Drescher genopstiller som suppleanter til bestyrelsen.

  1. Eventuelt

 

Bestyrelsens skriftlige beretning, inkl. bilag, vil blive lagt op på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Alle der har betalt indmeldelsesgebyret på min. 200 kr. via MobilePay eller via Hjemmesiden senest den 20. april 2018 er stemmeberettigede.

 

Vel mødt.

 

Med venlig hilsen

Ørestad Parkeringsforening

v/Kirsten Lindberg Andersen

Indkaldelse til generalforsamling 24. april 2018

I det tidligere publicerede regnskab var der desværre indsneget sig en copy/paste fejl, hvorfor et revideret regnskab nu er tilgængeligt.

2017 revideret regnskab Ørestads Parkeringsforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *