De Konservative stiller forslag om nedsættelse af parkeringsafgiften

Når Borgerrepræsentationen holder møde torsdag 22. juni skal de behandle et forslag  fra de Konservative, med Venstre som medstiller, om nedsættelse af parkeringsafgifterne i Ørestad og Nordhavn.

I dette indslag fra mandag 19. juni udtaler Jacob Haugaard fra Socialdemokraterne at “når man har valgt at bo et sted hvor der er P-huse og man jo betaler for at have sådan nogle P-huse kørende, så er det jo dyrere end steder hvor der bare er gadeparkering” og  “boligernes parkering er noget private selv skal betale, det er reguleret i lovgivningen“.

Det er jo korrekt, at man vælger at bo et sted, men Jakob Hougaard forholder sig i dette indslag ikke til, at By og Havn har et forventet driftsoverskud på parkering på 70 millioner i 2017. Eller hvad disse penge bliver brugt til.

Til historien skal nævnes at parkering, i henhold til lokalplanen, ikke må ske i gadeplan, hvorfor der er opført parkeringshuse – der jo ejes af By og havn (som er ejet 95 % af Københavns kommune og som har monopol på at drive parkering)

Spørgsmålet er så, er ligningen korrekt: Lokalplan + 95 % kommunalt ejet selskab + Monopol = Pengemaskine?

 

Hvad betyder det om det er en pengemaskine eller ej?

I følge en artikel på Altinget.dk siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) at “Betalingsparkering skal ikke være pengemaskiner for kommuner...” “Det er et princip, der handler om, at bilisterne ikke skal betale til andet end trafikale investeringer. Parkering skal ikke være en ekstraindtægt for kommunerne.”

Hvis det i realiteten er en pengemaskine, hvad betyder det så iht. reglerne for modregning i statstilskud?

Skal Københavns kommune så betale mere end de 80 millioner der allerede modregnes tilbage til staten*?

Eller vil de Københavnske politikere vælge at sætte prisen på parkering ned for at “lade driften hvile i sig selv”?

 

Mødet hos Borgerrepræsentationen på torsdag starter kl. 16:00, men forslaget om nedsættelse af parkeringsafgiften er i den sene del af agendaen – ca. kl. 17:00. Bestyrelsen deltager for at følge sagen.

 

Til eftertanke

*På landsplan blev der modregnet 102 millioner kroner i 2016, hvorfra Københavns kommune stod for 80 millioner. I førnævnte artikel fra Altinget kalder Morten Kabell det: “Det er en konfiskationslov. Det er jo staten, som utilbørligt konfiskerer nogle af kommunernes penge.”

Men det er åbenbart OK at stifte en selskab man ejer 95 % af og så have monopol på at opkræve parkeringsafgifter, eller?

Er du endnu ikke medlem af Ørestads parkeringsforening, var det måske værd at overveje… nu?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *